Välkommen till
Malmö Spelmanslag
- skånsk tradition sedan 1948 -

Malmö Spelmanslag är Skånes äldsta spelmanslag med anor från 1948. Liksom vid bildandet är vårt främsta mål att bevara och göra den skånska folkmusiktraditionen levande. Vi spelar företrädesvis skånska låtar på traditionella folkmusikinstrument.

Malm Spelmanslag - Nsta evenemang