Historia

Vid bildandet av Skånes Spelmansförbund 1936 diskuterades för första gången behovet av ett lokalt spelmanslag i regionen Malmö-Lund. Detta blev upptakten till skapandet av Malmö Spelmanslag. Arbetet tog fart på allvar först efter andra världskrigets slut, och 1948 såg Malmö Spelmanslag dagens ljus.

Tidiga medlemmar i Malmö Spelmanslag. På bilden syns från vänster uppifrån: Axel Färnlöv, Bror Olssom, Helge Holmquist, Hugo Kock, Tyko Bengtsson, Harald Lundberg, Gunnar Doll, Arvid Hernerup, Sven Svensson (Komp Sven), Nils Löfgren, Gunnar Svensson, Nils Hellborg.

Malmö Spelmanslag är unikt i flera avseenden. För det första är det Skånes äldsta spelmanslag, och troligen det enda som ännu har inskrivet i stadgarna att enbart traditionella folkmusikinstrument är tillåtna. Hit räknas fiol, flöjt, nyckelharpa, klarinett och naturligtvis träskofiol. För det andra spelar flera av lagets medlemmar just träskofiol och ett sådant spelmanslag med enbart träskofioler är unikt till och med i Skåne.

Eftersom vår målsättning är att förvalta den skånska spelmanstraditionen, spelar vi företrädesvis skånska låtar. På Malmö Spelmanslags repertoar finns även melodier från andra landskap, men eftersom våra rötter är i den skånska myllan är det skånsk folkmusik som är viktigast för oss. Liksom inom språket finns det ju olika dialekter inom folkmusiken, och vi anser det vara viktigt att bevara och befrämja sådana regionala särdrag. På sätt och vis kan det sägas vara två speltraditioner Malmö Spelmanslag bevarar: dels den gamla folkmusiktraditionen från tidigare sekler då spelmännen spelade enskilt eller i mindre grupper, dels den betydligt yngre spelmanslagstraditionen som tog sin början under 1900-talets förra hälft. Vi försöker så långt det är möjligt att följa i våra föregångares spår, men detta betyder inte att Malmö Spelmanslag idag låter likadant som det gjorde då det bildades. Ett spelmanslag består ju av ett antal individer som var och en har sin personliga spelstil, och hur laget låter förändras därför i takt med att medlemmarna skiftar.

Malmö Spelmanslag har genom åren haft sammanlagt ett hundratal aktiva medlemmar. För att hålla ordning på så många glada spelmän behövs en spelledare. Edvin Lindberg, som var med och grundade Malmö Spelmanslag, var vår förste spelledare. Nils Löfgren, som erhållit både riksspelmanstitel och Zornmärket i guld, är den som suttit längst på posten; han ledde laget mellan 1956 och 1985. Kristian Daugaard Madsen från Kastrup i Danmark. Mötet mellan gammalt och nytt är viktigt för att skapa en kontinuitet i spelmanstraditionen, men att det kommer nya trender betyder inte att de gamla traditionerna ska överges.

Edvin Lindberg - Nils Löfgren - Kristian Daugaard Madsen

Malmö Spelmanslag - Sidfot
© Copyright 2022 Malmö Spelmanslag